परमेश्वरी इच्छा, नियम आणि कृपा यांपैकी आपल्याला फक्त कृपा हवी असते, पण परमेश्वरी इच्छा आणि नियमांशिवाय कृपा मिळू शकत नाही

Wed Dec 21 2016

परमेश्वरी इच्छा, नियम आणि कृपा यांपैकी आपल्याला फक्त कृपा हवी असते, पण परमेश्वरी इच्छा आणि नियमांशिवाय कृपा मिळू शकत नाही

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions