निरुपयोगी चर्चा, प्रमाणाबाहेर वाचन आणि फुकटचे वादविवाद ही क्षयकारिणी शक्ती आहे.

Sat Aug 19 2017

निरुपयोगी चर्चा, प्रमाणाबाहेर वाचन आणि फुकटचे वादविवाद ही क्षयकारिणी शक्ती आहे.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions