स्वत:ला विशिष्ट क्रमाने बांधून घेणे म्हणजे शिस्त, ज्या जीवनाला शिस्त नाही त्या जीवनाला वाढ नाही, कार्याला शिस्त नाही त्या कार्याचीही वाढ होत नाही

Tue Dec 20 2016

स्वत:ला विशिष्ट क्रमाने बांधून घेणे म्हणजे शिस्त, ज्या जीवनाला शिस्त नाही त्या जीवनाला वाढ नाही, कार्याला शिस्त नाही त्या कार्याचीही वाढ होत नाही

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions