आयुष्यातील कुठल्याही अपयशापेक्षा आणि दुःखापेक्षा ‘जीवन’ खूपच मोठे आहे, विशाल आहे आणि म्हणून कशानेही हतबल होण्याचे काहीच कारण नाही

Thu Jul 06 2017

आयुष्यातील कुठल्याही अपयशापेक्षा आणि दुःखापेक्षा ‘जीवन’ खूपच मोठे आहे, विशाल आहे आणि म्हणून कशानेही हतबल होण्याचे काहीच कारण नाही

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions