परमेश्वराने प्रत्येकाला समानपणे स्थैर्य दिलेले असते पण चंचलता, अस्थिरता गोळा करण्यामुळे मी माझ्याकडील स्थैर्य ओळखू शकत नाही म्हणून मला ते वापरता येत नाही

Wed Dec 21 2016

परमेश्वराने प्रत्येकाला समानपणे स्थैर्य दिलेले असते पण चंचलता, अस्थिरता गोळा करण्यामुळे मी माझ्याकडील स्थैर्य ओळखू शकत नाही म्हणून मला ते वापरता येत नाही

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions