कर्मफळाची म्हणजेच भविष्यकाळाची चिंता न करता व भूतकाळाचा बाऊ न करता फक्त कर्म करीत राहण्याचा उपदेश म्हणजेच वर्तमानकाळात विवेक धारण करण्याचा धर्म

Wed Dec 21 2016

कर्मफळाची म्हणजेच भविष्यकाळाची चिंता न करता व भूतकाळाचा बाऊ न करता फक्त कर्म करीत राहण्याचा उपदेश म्हणजेच वर्तमानकाळात विवेक धारण करण्याचा धर्म

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions