काळजी करुन काय सहाय्य मिळणार आहे? ईश्वरावर भार ठेवून काळजी घेण्यास लागा.

Tue Jul 18 2017

काळजी करुन काय सहाय्य मिळणार आहे? ईश्वरावर भार ठेवून काळजी घेण्यास लागा.

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions