केवळ देव आहे असे मानणे म्हणजे आस्तिक भावना नव्हे

Thu Dec 22 2016

केवळ देव आहे असे मानणे म्हणजे आस्तिक भावना नव्हे, तर माझ्या आयुष्यामध्ये मला देव हवा, देवाचे शासन मला हवे अशी इच्छा असणं म्हणजे आस्तिक भावना

©2023 Aniruddha Bapu Quotes All rights reserved

Privacy Policy Terms and Conditions